Geweldloze communicatie wordt ook wel de methode van verbindend communiceren genoemd. De grondlegger van deze methode was de Amerikaanse psycholoog Marshall Rosenberg. Hij leerde anderen met zijn methodiek het communiceren vanuit mededogen en compassie. Communiceren vanuit het werkelijk willen begrijpen van wat die ander zegt en nodig heeft en vice versa.

Ruzie en conflicten stoppen
Het is een methodiek die helpt om ruzies en conflicten te verminderen en te voorkomen. Het werkt de-escalerend als je begrijpt hoe het werkt en het op de juiste manier kan toepassen. Deze methodiek is vooral helpend bij relatieproblemen en bij conflicten waarbij er steeds weer beschuldigingen over en weer geuit worden in plaats van dat er gekeken wordt naar wat er nou werkelijk aan de hand is. 

Hulp bij ruzie thuis of in het gezin
Het voorkomen van ruziepatronen, machtsstrijd en agressie naar elkaar toe is het hoofddoel van deze methodiek. Het herstellen van verbinding zodat er weer op een meer rustige en kalme manier met elkaar gepraat kan worden, staat boven aan. Doel van deze communicatiemethode is dat je los komt van oude oordelen, overtuigingen en pijnlijke emotionele kwetsingen en meer objectief kan waarnemen wat er speelt bij jezelf en de ander. Deze methode kan worden ingezet bij relatieproblemen, ruzies en conflicten met kinderen of gezinsproblemen, zakelijke conflicten en conflicten in teams.

In de relatietherapie maak ik veelvuldig gebruik van deze methode om partners te helpen om beter met elkaar te leren communiceren. Wil je ook hulp voor je probleem of moeilijkheden? Neem gerust contact met mij op. 

Boektips bij geweldloze communicatie zijn:

De Giraf en Jakhals van Justine Mol
Geweldloze communicatie van Marshall Rosenberg