EMDR is een therapeutische methodiek die rechtstreeks op de hersenen inwerkt en het lange termijn geheugen helpt om nare herinneringen goed te verwerken zodat je er geen last meer van hebt. EMDR wordt vaak toegepast bij angsten en fobieën, trauma, PTSS, boosheid, woede, haat en wrokgevoelens en bij chronische pijn. Tevens helpt EMDR bij de opbouw van meer zelfvertrouwen en sterker gevoel m.b.t. de moeilijke ervaring of herinnering.  

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Een moeilijke term die aangeeft hoe EMDR ooit begon. Het weghalen van nare gevoelens en spanningen door oogbewegingen. Het is inmiddels meer dan dat en werkt niet alleen meer met oogbewegingen maar kan ook met klikjes of trillingen werken afhankelijk van welke behandelkeuze er gemaakt wordt. 

Hoe werkt EMDR?
EMDR werkt d.m.v. het afwisselend stimuleren van de linker en rechter hersenhelft tijdens een therapeutische sessie. Hierdoor worden de angst, fobische of traumatische ervaringen, pijn of woede gevoelens en gedachten sterk verminderd of helemaal weggenomen. Tijdens een EMDR sessie wordt de nare of moeilijke ervaring opnieuw opgeroepen in het werkgeheugen waarna er middels links/rechts oogbewegingen of klikjes (koptelefoon) of taps (aanrakingen) een stimulatie plaatsvindt in de hersenen. Hierbij worden de beide hersenhelften om beurten gestimuleerd. Er vindt een overbelasting plaats van het werkgeheugen waarbij de opgeroepen negatieve ervaring door het werkgeheugen weer wordt losgelaten en terug in het lange termijn geheugen wordt geplaatst. Dit gebeurt tijdens een behandeling telkens in verschillende frequenties waarbij de nare herinnering wordt ontladen. De pijnlijke herinnering wordt ontdaan van zijn pijn en negatieve ervaring en wordt als neutralere herinnering teruggezet.

Nare herinneringen verwerken
De intensieve stimulatie zorgt er voor dat tijdens de behandeling de moeilijke ervaring uit de vastgeslagen psychische stress toestand gehaald wordt en dat deze op een adequate manier verkort wordt herbeleefd en verwerkt waarna deze op een gezonde manier wordt "weggeschreven" in het lange termijn geheugen zoals dat met normale niet beladen ervaringen ook gebeurt. Er wordt een soort REM slaap toestand gesimuleerd waarbij men wakker is. In de REM slaap worden immers ook ervaringen verwerkt en weggeschreven in het lange termijn geheugen. Dit maakt dat de ervaring daarna weinig tot geen spanning meer oproept. "Het is niet vergeten maar de scherpe randjes zijn er vanaf" zei eens een cliënt tegen me. "Het is niet meer pijnlijk en roept geen heftige emoties en gevoelens meer op."

Chronische pijn en EMDR behandeling
Er is onlangs een behandelmethode ontwikkeld om chronisch pijnpatiënten te behandelen. Dit laatste protocol bevindt zich in de experimentele fase maar de resultaten zijn bemoedigend. Als het gaat om chronische pijn dan gaat het met name om pijn die vanuit de hersenen ontstaat of door trauma is ontstaan. Bij chronische pijn dient de stimulatie er voor dat de hersenen enerzijds het trauma verwerken waardoor de pijn is ontstaan en anderzijds worden de hersenen gestimuleerd om weer adequaat samen te werken op een geordende manier waarbij het geconditioneerde pijnnetwerk wat ontstaan was, wordt doorbroken en stopt met doorgeven van pijnsignalen. Tevens wordt het stresscentrum "geleegd" van de blokkerende opgeslagen negatieve beladen ervaring.

EMDR therapie bij angst, paniek en fobie

EMDR therapie wordt toegepast bij verschillende soorten psychische klachten en is erg effectief gebleken. In een relatief korte tijd kan het helpen om de psychische pijn van een nare ervaring af te halen. Hierdoor heb je minder last van triggers of herhaling door nachtmerries of terugkerende fobische klachten. Een EMDR traject kent een intake om te kijken wat precies de klachten zijn en hoe deze ontstaan zijn. Tevens wordt er gekeken naar de verschillende moeilijke momenten, welke medicatie er eventueel wordt gebruikt en of er geen contra indicaties zijn om EMDR als behandelmethodiek toe te passen. Daarna wordt er een EMDR protocol gekozen voor jouw klachten en vinden de sessies plaats om de klachten aan te pakken, deze sterk te verminderen en weg te halen. Dit vindt plaats afwisselend met gesprekken en EMDR sessies. 

EMDR bij woede, wrok, boosheid
Inmiddels zijn er verschillende protocollen ontwikkeld om ook andere klachten middels een EMDR behandeling aan te pakken. Naarmate EMDR zich steeds verder ontwikkelde kwamen er nieuwe behandelmethodieken bij voor ondermeer woede, wrok, boosheid. Deze heftige emoties en gevoelens zitten immers verbonden aan heftige, negatieve ervaringen die vast blijven zitten in het geheugen en telkens weer oude pijn en nare gevoelens oproepen. 

Versterken van kracht en zelfvertrouwen (RDI)
EMDR kan ook gebruikt worden voor het verstevigen van het gevoel van zelfvertrouwen en kracht. Deze behandeling heet de RDI behandeling. (Resource Development and Installation). Deze versterkende behandeling wordt gebruikt bij rij angst, examenvrees of faalangst maar ook ter voorbereiding op de angstaanpak van zwaardere trauma's zoals bij seksueel misbruik, geweldervaringen of jeugdtrauma. Je versterkt dan iemands mentale kracht en mentale weerbaarheid om iets moeilijks aan te kunnen.

Dit kan helpend zijn om de moeilijke ervaringen opnieuw onder ogen te komen tijdens een EMDR sessie maar ook om moeilijke situatie of ervaring aan te gaan zoals een examen of confrontatie. 


Gecertificeerd EMDR therapeut
Ik heb mijn opleiding tot EMDR therapeut in 2016 afgerond. Wekelijks behandel ik meerdere cliënten met uiteenlopende klachten met EMDR. Inmiddels ben ik het bezit van de complete EMDR kit II waarbij zowel met oogbewegingen, trilsensoren als koptelefoon met kliks gewerkt kan worden. Je kan bij mij terecht voor EMDR behandelingen bij bovenstaande klachten of hulpvragen. Neem gerust contact met mij op voor meer informatie of een afspraak.