Openingstijden
Minerva Counseling en Mediation werkt op afspraak van 9 uur 's morgens tot 's avonds 21.00 uur.

Facturen en Betalingen
Facturatie geschiedt op basis van factuur. De factuur wordt aan u verstrekt via email of via het E-health Portal.
De facturatie is inclusief 21% btw. Prijzen worden op de website inclusief eventuele btw vermeld.
Bij facturatie van gesprekken wordt per kwartier afgerond.
De betaling van de factuur wordt verwacht binnen 14 dagen na ontvangst.

Bij diensten waarbij vooraf kosten gemaakt worden door Minerva Counseling en Mediation zal vooruitbetaling worden gevraagd. 

Bij nalatigheid van betaling zal er een schriftelijke herinnering en aanmaning worden gestuurd. Indien niet tijdig betaald wordt zal de factuur worden doorgezonden naar DAS rechtsbijstand voor incasso. Er zullen dan incassokosten worden door berekend. 

Annuleringsvoorwaarden
Een gespreksafspraak kan tot 24 uur van te voren kosteloos worden afgezegd of verplaatst. Binnen 24 uur van de afgesproken tijd wordt er 50 euro aan annuleringskosten in rekening gebracht. Trainingen, gastlessen of workshops kunnen kosteloos worden geannuleerd tot 7 dagen voor de training of workshop. Hierna zullen er kosten in rekening worden gebracht.

Privacy en kwaliteitsnormen
Minerva Counseling en Mediation houdt zich aan de eisen en volgt de ethische beroepscode van coaches en counselors in Nederland zoals deze is vastgesteld in de beroepscode van het NFG en de RBCZ alwaar zij als registertherapeut is ingeschreven. Tevens is Minerva Counseling aangesloten bij de beroepsverenigingen van het ADR en ICR als full certified registermediator en conflictcoach. Er wordt gewerkt conform de vereisten zoals gesteld bij de bovengenoemde beroepsverenigingen.  

Registratie van gegevens
Minerva Counseling en Mediation registreert de persoonsgegevens van haar cliënten die van belang zijn voor een deugdelijke bedrijfsvoering en ten behoeve van de dienstverlening van Minerva Counseling en Mediation. De gegevens worden verwerkt en bewaard zoals is bepaald in de Wet Bescherming Persoonsgegevens in een E-Health portal die beveiligd is. Als cliënt kan je inloggen in de portal en heb je toegang tot je eigen gegevens.

Geheimhouding en Vertrouwelijkheid
Minerva Counseling en Mediation draagt zorg voor geheimhouding van de door haar verzamelde gegevens. Alle gegevens van cliënten worden vertrouwelijk behandeld. Er kan een uitzondering zijn op de plicht tot geheimhouding, wanneer er sprake is van direct levensgevaar of door verplichtingen bij wet of bij een beslissing door de rechter. In alle andere gevallen geldt het medisch beroepsgeheim en de zwijgplicht. Alleen met schriftelijke toestemming van de cliënt zal er informatie aan derden worden verstrekt tenzij bij wet anders is bepaald.

Digitale Dossiervorming
Er wordt van elke cliënt een digitaal dossier aangelegd voor een goed verloop van de dienstverlening. Het gaat hier om persoonsgegevens en gespreksgegevens die vastgelegd worden t,b.v. de procesbegeleiding en de diensten die Minerva Counseling en Mediation biedt. Een dossier wordt conform wettelijke verplichtingen 10 jaar bewaard en daarna vernietigd. U kunt schriftelijk verzoeken om een eigen dossier eerder te vernietigen indien dit wettelijk geen beletsel vormt.

Gegevensverstrekking aan derden
Minerva Counseling en Mediation verstrekt alleen gegevens aan derden indien hier schriftelijk toestemming voor gegeven is. Er wordt slechts zonder toestemming gegevens verstrekt als er sprake is van direct levensgevaar of als de Nederlandse wet dit voorschrijft of een rechter dit verplicht. In alle andere gevallen geldt het beroepsgeheim en de zwijgplicht.

Recht op inzage, communicatie en verbetering van het cliëntdossier
Een digitaal dossier kan worden ingezien door de cliënt. U kunt een digitaal afschrift vragen van verslagen of stukken die in het eigen dossier zijn opgeslagen. Indien hier kosten aan verbonden zijn, zullen deze in rekening worden gebracht. U heeft recht op wijziging van persoonsgegevens als deze niet juist of onvolledig zijn. U heeft als cliënt van Minerva Counseling en Mediation ten alle tijden toegang tot uw eigen cliëntdossier via een E-Health Portal indien u in behandeling bent vanaf mei 2017. U vindt hier al uw gespreksverslagen, testresultaten en uitwerkingen van de therapie terug. Tevens hebt u zelf de mogelijkheid om in uw cliëntdossier uw oefeningen uit te werken en informatie toe te voegen of de dialoog met uw counselor aan te gaan. 

Klachten en Geschillen
Indien u het ergens niet mee eens bent of u heeft er een klacht over dan kunt u deze klacht schriftelijk indienen via het contactformulier van deze site. Uw klacht zal dan z.s.m. in behandeling worden genomen waarna er met u contact wordt opgenomen om samen de klacht zo goed mogelijk op te lossen. Minerva Counseling en Mediation onderwerpt zich aan het klacht en tuchtrecht van de beroepsverenigingen waarbij zij is aangesloten. In het kader van de Wzzgk is Minerva Counseling en Mediation aangesloten via de beroepsvereniging van het NFG bij de geschillencommissie Stichting Zorggeschil.

0
0
0
s2smodern