Het is niet bevorderlijk voor je relatie om vaak of langdurig ruzie te hebben. Ook voor de kinderen is dit erg schadelijk. Als het niet zo lekker loopt in een relatie is het belangrijk om dit samen aan te pakken en het liefst zo snel mogelijk. Vaak wachten koppels tot het echt niet meer gaat en dan is er al heel wat gebeurd. Relatietherapie is een therapievorm om samen de problemen aan te pakken en deze op te lossen. Het kan zijn dat er vaak ruzie is en dat het niet goed gaat in de communicatie met elkaar of dat het gevoel van intimiteit weg is. Daar is best wat aan te doen. Vaak zeggen mensen: "hadden we dit maar eerder geweten, dan hadden we een hoop ellende kunnen voorkomen". 
 

Relatietherapeut helpt je verder

 
Geweldloze communicatie 
Ik werk ondermeer met de methodiek van de geweldloze communicatie. Het aanleren van deze vorm van communicatie maakt dat er echt naar elkaar wordt geluisterd, naar wat de ander nou eigenlijk echt bedoeld te zeggen. Dit voorkomt een hoop geruzie, misverstanden of het elkaar verkeerd begrijpen. Tijdens de relatietherapie kijken we naar de communicatie hoe die nu verloopt en waar de probleemgebieden zitten. Soms is een net iets andere benadering of manier van communiceren al voldoende om een hoop ruzie en problemen in de toekomst te voorkomen. Inzicht krijgen in wat de ander echt bedoeld of nodig heeft is helpend om elkaar beter te begrijpen en aan te voelen zodat er een betere verbinding ontstaat en ruzie wordt voorkomen. 


Emotionele Focus Therapie (EFT)
Tevens werk ik volgens de methodiek van de EFT (Emotional Focus Therapy) relatietherapie. We kijken naar wat voor negatieve patronen er zijn ontstaan in jullie relatie en hoe die doorbroken kunnen worden. Sommige patronen zijn ontstaan in de relatie zelf of door moeilijke omstandigheden die er zijn (geweest). Sommige patronen kunnen zijn ontstaan in de jeugd of komen voort uit eerdere relaties en zijn meegenomen naar deze relatie. De interacties tussen partners kunnen dan de aanleiding zijn tot pijnlijke confrontaties zonder dat men door heeft hoe het toch telkens komt dat men alweer in een conflict verzeild is geraakt.

IBCT Relatietherapie
Een derde methodiek die bij relatieproblemen kan worden ingezet is de IBCT relatietherapie. Een cognitieve gedragstherapie speciaal voor stellen met relatieproblemen. Het is een praktische en oplossingsgerichte methodiek met gesprekken en oefeningen waar je thuis mee aan de slag gaat. Deze methodiek zet vooral in op gedragsveranderingen en communicatie verbetering.

Relatietherapie is geschikt voor mensen die:

 • Elkaar niet goed begrijpen
 • De dingen telkens verkeerd van elkaar opvatten
 • Botsen door verschillen in de karakters
 • Uit elkaar gegroeid zijn maar toch samen verder willen
 • Te weinig plezier meer samen beleven
 • Willen kijken of er nog mogelijkheden zijn om de relatie voort te zetten
 • De relatie nieuw leven in willen blazen
 • Teveel langs elkaar heen zijn gaan leven
 • Telkens ruzie maken en hier niet uitkomen
 • Vastgelopen zijn in de relatie
 • Die last hebben van jaloezie of angst in de relatie
 • Waarbij de relatie een flinke dreun heeft gehad
 • Denken over scheidenWat levert relatietherapie op?

 • Meer inzicht en begrip in elkaars beleving 
 • Beter leren afstemmen op elkaar
 • Een betere verbinding krijgen
 • Meer intimiteit ervaren
 • Beter communiceren bij conflicten
 • Voorkomen van ruzies door te leren de-escaleren
 • Het herkennen van de onderliggende behoeften van elkaar
 • Gespreksvaardigheden verbeteren
 • Elkaar beter aanvoelen en hierop actief inspelen
 • De relatie verbeteren of helpen te herstellen
 • Relatiestress verminderen


Wanneer is relatietherapie niet geschikt?

Bij relatietherapie is het belangrijk dat beide partners bereid zijn om er samen aan te werken. Dat beiden zich willen inzetten om de moeilijke situatie te onderzoeken en aan te pakken. Er dient een bereidheid te zijn tot leren en tot zelfreflectie en zelfonderzoek. Indien deze bereidheid er niet is, dan is relatietherapie niet de geschikte methode. Tevens is het van belang dat er geen ernstige alcohol- of drugsverslaving of ernstige psychiatrische problematiek speelt in de relatie.  

Hoe werkt relatietherapie?

Minerva counseling werkt met een traject van een 8 tot 15 gesprekken die gezamenlijk gedaan worden. Dit is gedaan om in een relatief korte periode verbetering te krijgen in de communicatie en te werken aan relatieherstel. De gesprekken kennen een logische opbouw in drie fasen:

1. Inventarisatie fase: intake, kennismaking met therapeut, verheldering van probleemstelling, formuleren van de juiste hulpvraag. Inzicht krijgen in de ruziepatronen, negatieve gevoelens en communicatieproblemen. De-escaleren zodat ernstige ruzies uitblijven en communicatiepatronen veranderen.

2. Behandelingsfase: herkennen van elkaars gevoelens, pijnpunten, behoeften en verwerken van nare gebeurtenissen. Opnieuw de verbinding met elkaar maken en op een goede manier met elkaar in gesprek komen. Inzicht krijgen in hoe het anders kan en dit toepassen.

3. Consolideringsfase: het maken van afspraken voor de toekomst. Oefenen van de aangeleerde gespreksvaardigheden om zelf de moeilijke situaties of problemen aan te kunnen pakken. 

Tijdens de trajectfasen krijgen jullie thuisopdrachten om te oefenen met wat jullie hebben geleerd uit de gesprekssessies. Op die manier is het niet enkel praten over de problemen maar ook constructief werken aan de problemen om ze op te lossen en de situatie te verbeteren. 

Partners kunnen ook individueel voor counseling terecht indien er individuele zaken zijn die van invloed zijn op de relatie en deze op een negatieve manier de relatietherapie in de weg staan. 

Wacht niet langer met het aanpakken van de problemen die jullie ervaren in de relatie. Hoe langer deze duren, hoe moeilijker het wordt. Neem voor meer informatie contact op via het contactformulier.