Soms gaat het niet zo lekker in een gezin. Het kan zijn dat er problemen zijn en dat de spanningen en stress hoog oplopen. Dat het hoofd overvol zit, of dat je al moe bent als je je bed uit stapt en de dag nog moet beginnen. Je merkt misschien wel dat je vaak loopt te mopperen, dat het huilen je nader staat dan het lachen of je piekert veel en je voelt je schuldig omdat je niet "die leuke moeder of vader bent" die men altijd ziet op tv. Het kan ook zijn dat er problemen zijn met een van de kinderen of pubers. Dat je even niet meer weet hoe je nu verder moet na een scheiding of dat er iets is gebeurd waardoor wel wat hulp kan gebruiken omdat je door de bomen het bos niet meer ziet.
Gezinsbegeleiding en opvoedondersteuning kan dan reuze fijn zijn zodat je er niet alleen voor staat en even de hulp van een professional er bij kan vragen.


Gezinsbegeleiding en opvoedondersteuning zijn geschikt bij:

  • Bij specifieke opvoedvragen of moeilijke situaties
  • Bij langdurige onzekerheid of stressproblemen
  • Problemen tussen ouders en kinderen of tussen kinderen onderling
  • Voor het aanleren en toepassen van positieve opvoedvaardigheden
  • Tijdens overgangsfasen zoals bij scheiding, overlijden, verhuizing of puberteit
  • Tijdelijke begeleiding bij persoonlijke problemen van een van de gezinsleden


Wat houdt gezinsbegeleiding in?
Bij gezinsbegeleiding wordt er gekeken naar het gezin als systeem en hoe iedereen binnen het gezin functioneert. Er wordt gekeken naar hoe men op elkaar reageert, welke rollen ieder heeft en hoe die vervuld worden. Er kan ingezoomd worden op specifieke onderwerpen zoals communicatie, omgaan met elkaar, non-verbaal gedrag, manier van omgaan met emoties of op de situaties waar specifieke knelpunten in zijn. Er wordt gekeken naar wat er nodig is om als gezin beter te functioneren aan de hand van een stappenplan wat samen met het gezin wordt opgesteld. Er wordt op verzoek een traject gemaakt samen met het gezin waarbij de gezinsleden betrokken zijn en ieder hun rol hebben. Het betreft een systeemaanpak wat wilt zeggen dat het gezin als systeem wordt betrokken.

Opvoedondersteuning en Gezinsondersteuning
Minerva Counseling & Coaching biedt begeleiding door samen te kijken naar wat er moeilijk gaat en wat er al wel goed gaat. Ik heb veel ervaring met het werken in en met gezinnen waar er tijdelijk een hulpvraag ligt. Coaching is dan helpend omdat er gekeken wordt welke problematiek er ligt en hoe deze in de huidige situatie opgelost kan worden waardoor angst en stress verminderen of verdwijnen.  Het geeft handvatten en biedt nieuwe inzichten hoe je anders om kan gaan met de moeilijke situatie. De gesprekken beginnen wekelijks en worden later afgebouwd als het weer beter gaat.

Neem gerust contact op voor meer informatie of een afspraak.