Duiven

Relatiecounseling als weg naar relatieherstel


Als het niet meer goed gaat in een relatie dan is het belangrijk om te kijken waar het stuk loopt. Het is niet altijd zo verstandig om meteen een scheiding aan te vragen. Met relatiecounseling kan er gekeken worden naar waar het mis gaat. Is er een andere taakverdeling nodig? Zijn de omstandigheden zodanig gewijzigd dat het niet meer lukt op de huidige manier, dienen er veranderingen doorgevoerd te worden? Welke behoeften blijven onvervuld en waar komt dat door? Belangrijk vragen die samen kunnen worden onderzocht voordat er gelijk grote stappen of beslissingen worden genomen. Menig relatie kan na verloop van tijd een herziening gebruiken als partners moeilijkheden ondervinden in de relatie.


Verstoorde communicatie
Relatiecounseling is een optie om de verstoorde relatie een kans te geven zich te herstellen. Het is belangrijk dat beide partners hier voor willen gaan. Dat er nog een gezamenlijke wens is om de relatie een kans te geven en hiervoor zich te willen inzetten. Relatiecounseling kan helpen om de problemen die er spelen binnen de relatie te verhelderen en te kijken welke oplossingen partners zien om verbetering aan te brengen binnen de relatie. Vaak is het al helpend om op een andere manier te leren communiceren met elkaar om verbetering te krijgen in de relatie. Lukt het echt niet meer en is er weloverwogen besloten om te scheiden dan is mediation (bemiddeling) een goed hulpmiddel om uit elkaar te gaan.

Mediation als scheidingshulp


Mediation kan ingezet worden om op een goede manier uit elkaar te gaan. Mediation is een prima middel om dit gezamenlijk en zoveel mogelijk met behoud van de relatie te doen. Vooral als er kinderen zijn is het belangrijk dat de verstandhouding zo goed mogelijk blijft. Het is prettiger dan een vaak langdurige juridische strijd te gaan voeren en het is minder kostbaar als dat beiden een eigen advocaat inhuren.

Bij mediation wordt geregeld hoe de scheiding in zijn werk gaat. Er worden afspraken gemaakt over hoe het verder gaat in de opvoeding en omgang met de kinderen en eventueel co-ouderschap. Er worden afspraken gemaakt over hoe de (on)roerende goederen, schulden en gelden verdeeld gaan worden. Waar men ieder gaat wonen en hoe het zit met alimentatie en andere kosten, toeslagen en lasten. Er is hulp en begeleiding met de gesprekken waaronder het afscheidsgesprek (het zogenaamde "adieugesprek") en de onderhandelingsgesprekken. Aan het eind van de onderhandelingen wordt een echtscheidingsconvenant of vaststellingsovereenkomst opgemaakt door de mediator waarmee men naar de rechtbank kan om de scheiding uit te laten spreken. Dit is dan een formaliteit omdat de eigenlijke scheiding door beide partners zelf is bepaald en niet door een rechter van bovenaf wordt opgelegd.

Tijdens de mediationfase kan er worden verwezen naar een financieel expert m.b.t. taxatie, verkoop van een woning, hypotheek, pensioen of eigen bedrijf. Hiervoor dienen de daartoe bevoegde personen of instanties te worden bevraagd. Als mediator weet ik jullie door te verwijzen naar de juiste persoon of organisatie.

Trouwen doe je samen en scheiden is ook iets wat je het beste gezamenlijk goed kan regelen om op een goede manier uit elkaar te gaan en afscheid van elkaar te nemen.

Scheiding en kinderen
Zijn er kinderen binnen de relatie dan scheiden zij ook mee. Het is belangrijk dat er goed gekeken wordt naar een omgangsregeling, hoe het gaat met kosten voor levensonderhoud en studie maar ook waar en bij wie de verjaardagen gevierd worden of hoe het in de vakanties geregeld gaan worden. Waar gaan ze wonen? Kunnen ze nog naar opa en oma? Wat levert voor de kinderen de minste schade op als het gaat om hun vertrouwde woonomgeving, de school en hun vriendjes en vriendinnen? Kinderen hebben er psychisch groot voordeel van als ouders op een vreedzame manier uit elkaar gaan en op een goede manier met elkaar in gesprek blijven.

De mediator kan ook met de kinderen een gesprek hebben en vragen wat hun wensen zijn en deze meenemen in het mediation proces. Er kan gekozen worden voor een kindbehartiger in de vorm van een kindercoach. Deze werkt dan samen met de mediator en houdt het belang en het welzijn van de kinderen in het oog. Scheiden doe je als partners maar nooit als ouders.

0
0
0
s2smodern