verschil psychiater, psycholoog en counselor

Wat veel mensen niet weten is dat er veel verschillende soorten psychologische hulpverlening bestaan. Van reguliere zorg tot alternatieve en complementaire zorg. Helaas is niet alles even bereikbaar voor degenen die hulp zoeken of nodig hebben.

Wat doe ik als counselor?

Ik heb gesprekken met mensen, ik ben de alternatieve versie van de psycholoog op het kruisvlak van maatschappelijk werk. Ik behandel geen "stoornissen" en zware psychische problematieken zoals hersenafwijkingen, verslavingen of prikkelverwerkingsproblemen. Ik ben therapeut en coach voor de "huis-tuin-keuken klachten" als angsten, depressieve gevoelens, stressproblemen, verdriet, onrust, eenzaamheid en relatieproblemen. Laat dat nou net 80% van de psychische klachten in Nederland zijn en gemiddeld krijgt 1 op de 2 mensen hier minimaal een keer in zijn of haar leven mee te maken. Helaas belanden veel mensen enkel op de wachtlijsten bij de GGZ en wordt er niet of nauwelijks doorverwezen naar of samengewerkt met andere hulpverleners om die wachtlijsten te verminderen en mensen sneller te helpen. Dat is jammer..

Het onderscheid met reguliere zorg
Wat doe ik anders? Kort gezegd komt het er op neer dat ik werk vanuit de humanistische psychologische visie terwijl mijn reguliere psychologisch werkende collega's werken vanuit het behaviourisme van Pavlov en Skinner of de psycho analyse van Freud. Helaas wordt reguliere zorg als enige in de basisverzekering vergoed en alternatieve zorg niet. Die wordt enkel vergoed vanuit een aantal aanvullende polissen en als je die niet hebt, moet je het zelf betalen. Dat is voor veel mensen vaak een financiële drempel die zo hoog is dat ze het niet kunnen betalen en daardoor op de wachtlijsten blijven staan of hulp krijgen die niet bij hen past of bij hen niet werkt of aanslaat omdat er eerst een "stoornis" opgeplakt wordt voor de zorgverzekering. Of ze krijgen alleen maar antidepressiva of kalmeringstabletten zonder dat er een gedegen therapeutisch herstel en begeleidingstraject plaats vindt. Dat is symptoom bestrijding zonder de oorzaak aan te pakken.

Humanistisch psychologisch werken
Waar reguliere zorg er vanuit gaat dat er met wat mis is met jou, wat eerst een stoornis labeltje moet hebben vanuit de DSM, ga ik er vanuit dat je iets is overkomen waar je last van hebt en wat een impact heeft gemaakt op je gevoelens van "goed in je vel zitten". Mijn leraar klinische psychologie zei ooit: "iemand reageert normaal op een abnormale situatie". Daar bedoelde hij mee dat mensen niet gek of raar doen (niet gestoord zijn) maar dat ze klachten krijgen doordat ze iets naars of vreselijks hebben meegemaakt waardoor ze anders reageren dan andere mensen die dat niet hebben meegemaakt." Het uitgangspunt is dan niet dat er iets mis is met jou als persoon want je reageert volkomen normaal gegeven de situatie waarin je zit. De juiste start vraag is dan: "wat is er gebeurd?" of "vertel..wat is er aan de hand?" of "wat is je overkomen?" Je gaat niet uit van een "gestoord zijn" of een "ziek zijn" of "gek zijn" waar een etiketje op moet maar je gaat uit van een samenhang van omstandigheden die iemand is overkomen en we kijken dan samen naar wat er nodig is om van je klachten af te komen en weer lekker in je vel te zitten.

Holistische visie en Complementair werken
Een ander uitgangspunt, een ander vertrekpunt en werken met een holistische visie. Ik ga uit van de mens als totaalplaatje en niet als iemand waar een onderdeeltje stuk van is, dat psyche heet. Ik kijk naar het lichamelijke aspect, naar de situatie, het gezin, de partner of de familie, werk, studie, bezigheden en levensfase. Dit maakt dat counseling een andere manier van werken is. Niet minder, niet meer maar anders. Alternatieve hulpverlening is hulp die afwijkt van wat normaal de standaard methode is. En die is in Nederland de reguliere GZ als het gaat om psychische hulp en begeleiding.

Complementair houdt in dat het aanvullend kan zijn op reguliere zorg. Je bent bij een counselor geen patiënt (want dat impliceert gelijke weer een ziekte) maar een cliënt. Ik stel geen diagnoses en daarom ook geen labels of etiketten. We kijken naar je verhaal en van daaruit gaan we werken aan versterking en verbetering van wat jij belangrijk vindt om aan te werken, niet wat ik belangrijk vind want jouw eigen regie is leidend in het proces. Een andere manier van behandelen, met empathische verbinding, vanuit het totaalplaatje en meer gelijkwaardigheid tussen cliënt en therapeut tijdens het proces.

0
0
0
s2sdefault