verschil psychiater, psycholoog en counselor

Wat veel mensen niet weten is dat er veel verschillende soorten psychologische hulpverlening bestaan. Van reguliere zorg tot alternatieve en complementaire zorg. Wat houden die verschillen in?

Wat doe ik als counselor en therapeut?

Ik doe therapeutische gesprekken met mensen als psychosociaal therapeut. Laat ik eerst maar eens vertellen wat ik niet doe. Dat is misschien duidelijker. Ik behandel geen stoornissen zoals ontwikkelings- en persoonlijkheidsstoornissen, geen zware psychische problematieken zoals hersenafwijkingen, chronische depressie, verslavingen of prikkelverwerkingsproblemen als ADHD, ADD of autisme. Ik ben counselor en relatietherapeut en behandel tijdelijke psychische klachten als angstproblemen, stress, overspannenheid, burn-out, verdriet, onrust, gebrek aan zelfvertrouwen, assertiviteitsproblemen, rouw en verliesverwerking en relatieproblemen. Gemiddeld krijgt 1 op de 2 mensen hier minimaal een keer in zijn of haar leven mee te maken. Helaas belanden veel mensen met regelmaat op de lange wachtlijsten bij de GGZ en wordt er niet of nauwelijks doorverwezen naar of samengewerkt met andere psychologische hulpverleners om mensen sneller te helpen. Dat is jammer..en een gemiste kans voor veel mensen die onnodig lang onbehandeld blijven rondlopen met hun klachten.

Alternatieve of reguliere zorg?
Ik werk in de alternatieve zorg omdat ik het alternatief ben van de reguliere GZ psycholoog. Wat doe ik anders? Kort gezegd komt het er op neer dat ik werk vanuit de humanistische psychologische visie terwijl mijn regulier werkende collega werkt vanuit het behaviourisme van Pavlov en Skinner of de psycho analyse van Freud. Helaas wordt reguliere zorg als enige in de basisverzekering vergoed en alternatieve zorg niet. Alternatieve zorg wordt vaak vergoed vanuit een groot aantal aanvullende polissen en als je die niet hebt, dan komt het voor eigen rekening. Dat is voor veel mensen vaak een financiële drempel die hoog is. Waardoor zij op de wachtlijsten van de GGZ blijven staan of hulp krijgen die niet bij hen past. Of ze krijgen alleen maar antidepressiva of kalmeringstabletten zonder dat er therapie plaats vindt zodat er psychisch gezien qua persoonlijke ontwikkeling of verwerking, niets veranderd. Dat is symptoom bestrijding zonder de oorzaak aan te pakken. 

Humanistisch psychologisch werken
Waar reguliere zorg er vanuit gaat dat er met wat mis is met jou, wat eerst een stoornis label moet hebben vanuit de DSM, ga ik er vanuit dat je iets is overkomen waar je last van hebt en wat een impact heeft gemaakt op je gevoelens van "goed in je vel zitten". Mijn leraar klinische psychologie zei ooit: "iemand reageert normaal op een abnormale situatie". Daar bedoelde hij mee dat mensen niet gek of raar doen (niet gestoord zijn) maar dat ze klachten krijgen doordat ze iets naars of vreselijks hebben meegemaakt waardoor ze anders reageren dan andere mensen die dat niet hebben meegemaakt. Het uitgangspunt is niet dat er iets mis is met jou als persoon want je reageert volkomen normaal gegeven de situatie waarin je zit. De juiste start vraag is dan: "wat is er gebeurd?" of "vertel..wat is er aan de hand?" of "wat is je overkomen?" Je gaat niet uit van een "gestoord zijn" of een "ziek zijn" of "gek zijn" waar een etiket op moet maar je gaat uit van een samenhang van omstandigheden die iemand is overkomen en we kijken dan samen naar wat er nodig is om van je klachten af te komen. Dat hetgeen je overkomen is, goed verwerkt wordt en dat je weer lekker in je vel komt te zitten.

Holistische visie en Complementair werken
Een ander uitgangspunt, een ander vertrekpunt en werken met een holistische visie. Ik ga uit van de mens als totaalplaatje en niet als iemand waar een onderdeeltje stuk van is, dat psyche heet. Ik kijk naar het lichamelijke aspect, naar de situatie, het gezin, de partner of de familie, werk, studie, bezigheden en levensfase. Dit maakt dat de methodiek van counseling een andere manier van werken inhoudt. Niet minder, niet meer maar anders. Alternatieve hulpverlening is hulp die afwijkt van wat de standaard methode is. En de standaard in Nederland is de reguliere GGZ, als het gaat om psychische hulpverlening en medicatie. Medicatie mag alleen door artsen worden voorgeschreven en als het om psychische klachten gaat, zijn dat vaak de huisarts en de meer specialistische psychiater als het gaat om 'geesteszieken'.

Complementaire zorg als aanvulling op reguliere zorg
Complementair houdt in dat het aanvullend kan zijn op reguliere zorg. Je bent bij een counselor geen patiënt (want dat impliceert gelijke weer een ziekte) maar een cliënt. Ik stel geen diagnoses en geef daarom ook geen DSM labels of etiketten. We kijken naar je verhaal en van daaruit gaan we werken aan versterking en verbetering van wat jij belangrijk vindt om aan te werken, niet wat ik belangrijk vind want jouw eigen regie is leidend in het helingsproces. Het is immers jouw hulpvraag en samen kijken we naar het beste bij jou past qua methodiek en aanpak. Een andere manier van behandelen, met empathische verbinding, vanuit het totaalplaatje en meer gelijkwaardigheid tussen cliënt en therapeut tijdens de behandeling.

Wil je meer weten? Neem gerust contact op voor meer informatie of een afspraak.