Levenseluk
De visie van Minerva Counseling
Hulp en begeleiding bieden aan mensen met psychosociale problemen zodat ze deze problemen aan kunnen pakken, kunnen herstellen en genezen. Dit doet Minerva Counseling door:

 • De cliënt te helpen met het oplossen van zijn of haar psychische problemen
 • Een goede werkrelatie te creëren tussen cliënt en hulpverlener
 • De cliënt het tempo te laten bepalen en de regie te geven in het eigen herstel
 • Hanteren van methodieken en interventies die passend zijn bij de cliënt
 • Het leveren van maatwerk door een persoonlijk traject  De missie van Minerva Counseling

  Het op een zo goed mogelijke manier helpen van mensen met een hulpvraag om een betere kwaliteit van leven te bereiken. Cliënten een kans te bieden op meer persoonlijk levensgeluk op het gebied van psychische gezondheid, relaties en psychosociaal functioneren in de maatschappij.

Deze missie wordt verwezenlijkt door:

 • persoonlijke maatwerk te leveren voor iedere cliënt
 • vertrouwelijkheid en veiligheid te bieden
 • conflictbemiddeling en conflictcoaching bij conflicten
 • ambulante ondersteuning en thuisbegeleiding indien nodig
 • training, educatie en coaching tijdens gesprekken of in groepen