Liever heb ik de liefde gekend dan uit angst voor verlies, nooit te hebben lief gehad. Liefde verliezen is pijnlijk maar nooit te hebben lief gehad is minstens net zo pijnlijk..

Angst voor verlies van de relatie

Het meest pijnlijke van liefde is het verlies ervan. Als we de liefde en de verbinding kwijt raken. Of dat nou de liefde van onze ouders, onze partner, onze kinderen of onszelf is. We zijn heel gevoelig voor afwijzing of verlating. Dit ligt in onze menselijke natuur besloten. Immers zonder anderen zijn we maar alleen en zonder verbinding zijn we eenzaam en daar lijden we doorgaans onder. We zijn niet gemaakt om alleen te leven. De meeste mensen doen het daar niet goed op. We zijn sociale wezens en zelfs degenen met een sociale angst, lijden daaronder omdat ze de eenzaamheid die daarmee gepaard gaat maar moeilijk kunnen verdragen.

We zijn niets zonder elkaar
Een mens is een wezen wat in groepen leeft en koppeltjes vormt. Als je er vanuit biologisch standpunt naar kijkt dan moet je deze conclusie trekken. Waar ook ter wereld je ook komt, je vindt er zelden kluizenaars. We zijn kwetsbaar in ons eentje en voortplanten lukt dan ook niet. Als de mens een solitair wezen zou zijn dan leefden we anders. Deze biologische instelling in onszelf maakt dat we psychologisch gezien afhankelijkheid kennen van anderen. Voor onze veiligheid, voor ons voedsel, voor de opvoeding van onze kinderen is het makkelijker en vaak beter als we dit niet alleen hoeven te doen. Als we kunnen terugvallen op een sociaal netwerk van anderen die ons helpen. Een vaste partner is dan erg prettig maar niet noodzakelijk meer anno 2019. 

Bang voor de liefde
De veranderende omstandigheden waarin we leven in een maatschappij waar voedsel in ruime mate aanwezig is in de supermarkt, we kennen kinderopvang of oppassers, we verdienen geld om in ons levensonderhoud te voorzien, maken dat een koppel niet meer strikt noodzakelijk is. Toch is het nog veruit de grootste voorkeur van de meesten om het samen te doen. Liefde delen, vermenigvuldigt deze en dat voelt goed. Het wordt echter een ander verhaal als je bang bent voor de liefde. Dan wordt het verbinding maken met elkaar van waaruit de liefde ontstaat en groeit, niet meer zo vanzelfsprekend.

Bindingsangst en verlatingsangst
Mensen die te maken hebben met bindingsangst of verlatingsangst hebben moeite met die veilige verbinding maken met een vaste partner. Ze hebben vaak door negatieve vroegere ervaringen in hun jeugd of eerdere relaties, een diepe angst voor verlies van liefde. Dit kan komen door veelvuldige afwijzingen van anderen, onvoorspelbaarheid in het verkrijgen van liefde, pijn gedaan of verlaten zijn door degenen die juist die liefde of veiligheid had moeten bieden of omdat ze emotioneel verwaarloosd zijn.

Eerder verlaten of verraden
Dat hoeft niet eens met opzet te zijn gebeurd. Een ouder die gedurende lange tijd door ziekte of andere dringende noodzakelijkheid afwezig of onvoorspelbaar was of een ouder die maar met moeite de eindjes aan elkaar kon knopen en hierdoor enorm onder druk stond, kan een chronisch gevoel van onveiligheid bij een kind veroorzaken wat hij of zij meeneemt later in de eigen volwassenheid en relaties. Een diep gevoel van leegte en gemis.. van angst en onveiligheid als het om relaties gaat.

Overwinnen van angst
Bindingsangst en verlatingsangst kan zich afwisselen bij een persoon. Het zijn twee keerzijden van eenzelfde medaille, zeg ik altijd. De ene keer is de ene zijde zichtbaar, de andere keer, de andere. Ze hangen diep met elkaar samen. Er is veel bewustwording nodig van deze gevoelstoestand en hoe deze is ontstaan, om hier bovenuit te groeien en een veilig gevoel te kunnen ervaren. Sommige lukt het niet meer of ze geven het op. 

Wil je hulp of begeleiding bij bovenstaande problematiek? Neem dan gerust contact met mij op.

0
0
0
s2sdefault