Kinderen worden soms al vroeg in hun leven geconfronteerd met het verdriet en de pijn van een scheiding. Dat is zwaar...

Als er thuis telkens ruzie is...

Pappa's en mamma's die veel ruzie maken, maken niet alleen zichzelf en hun partner ongelukkig maar het heeft ook een weerslag op het gezin en op de kinderen. Kinderen die leven met een verkilde relatie van hun ouders, voelen de spanning en de stress. Het hardnekkige zwijgen waar er voorheen gezellig gepraat werd tijdens het eten. De pijnlijke opmerkingen die ouders met een sneer naar elkaar maken. De verborgen emoties, stress en verdriet van de ouders, zijn voelbaar. Kinderen ontwikkelen daar speciale antennes voor en voelen haarfijn aan als er iets niet goed zit. 

Ruzies
In de beste relaties komt er wel eens onenigheid voor. Als grenzen overschreden worden, als behoeften niet worden gezien, als pijnlijke zaken niet worden uitgesproken dan komt er een moment waarop de spreekwoordelijke "bom" barst. Afhankelijk van de karakters, de eigen opvoeding en het temperament van de ouders ontstaat er onenigheid die zich uit in discussie en verwijten. Escaleert het dan komt er ruzie. Dan verandert de discussie en onenigheid in destructief gedrag. Er is geen sprake meer van functioneel gedrag zoals het uitpraten, afspraken maken en vertellen waar je mee zit maar het verergert met schelden, schreeuwen en elkaar omlaag halen. Niet zelden vernederen partners elkaar en woorden als "altijd" en "nooit" of andere superlatieven vliegen je om de oren. Als dit vaak voorkomt wordt het tijd om hulp in te gaan roepen van een relatietherapeut of relatiecounselor.

Effect op kinderen
Kinderen die te maken krijgen met ruzies thuis krijgen daar last van. Niet alleen op de korte termijn van de ruzie zelf (het schreeuwen, de angst dat mamma en pappa elkaar wat aan doen, harde woorden en schelden of juist het hardnekkig zwijgen en vluchtgedrag van ouders) maar ook op de lange termijn. Ze leren niet hoe je op een gezonde manier onenigheid bespreekbaar maakt, hoe je problemen in een relatie goed oplost. Het voorbeeld gedrag wat ouders laten zien, kerft zich in hun geheugen en vaak zie je dat deze kinderen later in eigen relaties ook disfunctioneel omgaan met discussie en onenigheid in de relatie. Als je het thuis niet goed hebt mee gekregen, heb je de vaardigheid en kennis ook niet geleerd om er op een functionele manier mee om te gaan. Deze problemen kunnen dan ook van generatie op generatie worden overgedragen. 

Psychische problemen
Niet zelden houden kinderen er psychische problemen aan over. De constante stress van een slechte ouderrelatie is benauwend en je weet als kind nooit waar je aan toe bent. Vandaag kan het goed gaan, morgen kan er een uitbarsting komen of praten mamma of pappa niet meer met elkaar. Dit is eng.. Kinderen voelen zich vaak schuldig over de ruzies thuis. Ze betrekken het snel op zichzelf want misschien waren ze niet lief genoeg of hadden ze iets fout gedaan waardoor pappa nu zo boos is en ruzie ging maken. Er ontstaat een situatie van "psychische onveiligheid" wat maakt dat het kind gedragsproblemen en depressie kan ontwikkelen. Sommige kinderen worden zelf agressief omdat ze hun spanning ergens kwijt moeten en ze niet weten waar en hoe ze er mee om moeten gaan. Andere kinderen trekken zich terug, lopen weg of zijn emotioneel niet meer bereikbaar. Ze sluiten zich af. Sommige kinderen worden superdruk omdat ze zich zo stressvol voelen. 

Als je van iemand houdt..
Op dit moment staat hiervan een prachtig nummer in de Top 40 die deze situatie mooi verwoord. De zin die alleszeggend is heb ik als titel van mijn blog gepakt. Het nummer raakt me en het geeft aan wat het doet als mamma's en pappa's ruzie maken en uit elkaar gaan.

0
0
0
s2sdefault